Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürlüğü Görev ve yetkileri;

 1. Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,izlemek ve değerlendirmek.

 2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 3. İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 4. İl Tütün Kontrol Kurulu sekretarya hizmetlerini yürütmek.

 5. İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak.

 6. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.

 7. İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası hizmetlerini yürütmek.

 8. Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu maddelerin kontrol ve denetimini yapmak.

 9. Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.

 10. Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.

 11. Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.

 12. Sürücü Davranışlarını Geliştirme eğitimlerinde, bölge eğitimcisi olarak Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitici Eğitimlerini yürütmek.

 13. Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.

 14. Önemli gün ve haftalarda farkındalığı artırıcı çalışmalar yapmak

 15. Uyuşturucu Madde kullanımı ile ilgili Mahkemelerden (Sulh, Aile Mahkemeleri)'den gelen sevk işlemlerini yürütmek.

 16.  İlimizdeki Sigara Bıraktırma polikliniklerin denetimlerini yapmak.

 17. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Daire Başkanlığı talimatları doğrultusunda iller arası çapraz denetimlere katılmak.

 18. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun için
tıklayınız.

Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Bilgilendirme Formu için tıklayınız.

Uçucu Madde Satış Yeri Denetim Tutanağı için
 tıklayınız.

4207 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumu denetimlerinde kullanılacak olan İdari Yaptırım Karar Defteri İçin tıklayınız.

4207 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumu denetimlerinde kullanılacak olan Tutanak Örneği İçin tıklayınız.